کارایی آنلاین و آفلاین

onsoffd min - کارایی آنلاین و آفلاین

نحوه دریافت اطلاعات و نمایش آنها در اپلیکیشن متفاوت است. برخی اپلیکیشن ها برای دریافت و نمایش اطلاعات  باید همیشه به اینترنت متصل باشند و سرعت اپلیکیشن نیز به سرعت اینترنت بستگی دارد.

برخی دیگر از اپلیکیشن ها فقط بار اول اطلاعات را از اینترنت دریافت می کنند و برای استفاده های بعدی لزوما نیازی به دسترسی به اینترنت نیست و در حالت آفلاین نیز کار می کنند. 

شما بر اساس نیاز خود می توانید درخواست اپلیکیشن را در هر یک از دو حالت دهید.

اگر این مطلب رو دوست داشتید، می تونید با دوستاتون به اشتراک بگذارید: